Prak­ti­ske oplys­ninger

... ved indflytning på Plejecenter Stensvang

 • Brandsikkerhed

  Brandmyndighederne fraråder levende lys i lejligheden. Levende lys må kun være tændt, når der er andre til stede i lejligheden. I stedet anbefales lys med batterier eller el-lys.

  Der er i alle lejligheder installeret brandalarm, som er tilkoblet Falck i Vejle.

 • Frisør

  Onsdag i lige uger er der mulighed for at komme til frisør på Plejecenter Stensvang. Priser og nærmere omtale kan læses i beboerbladet.

 • Fodpleje

  Du kan bruge din sædvanlige fodplejer. Din kontaktperson hjælper gerne med at bestille tid.

 • Hjælpemidler

  Personlige hjælpemidler medbringes ved indflytning. Når der er behov for nye hjælpemidler, får du hjælp af personalet.

 • Læge

  Du beholder din egen læge, med mindre han/hun bor for langt væk. Spørgsmål herom besvares af Borgerservice i Vejle Kommune, tlf. 76 81 00 00.

 • Mærkedage

  Hvis du ønsker at fejre fødselsdag eller lignende med gæster, kan du låne fælleslokalet i centerbygningen. Du kan bestille mad, lagkage o.l. i Café-køkkenet, tlf. 30 38 63 19. Kontakt køkkenet i godt tid før den aktuelle dato. Borddækning og oprydning sørger du og dine gæster selv for.

 • Rygepolitik

  Du må ryge i din egen bolig, men ikke i fællesarealerne. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du benytte rygeforklæde, og du må ikke ryge i sengen. Du er selvfølgelig velkommen til at ryge på din terrasse.

 • Tandpleje

  Du kan blive ved med at bruge din egen tandlæge. Som beboer på et plejecenter kan du søge om at blive visiteret til at være med i Den Kommunale Omsorgstandpleje, som koster kr. 530,- årligt. Din  kontaktperson hjælper med det praktiske.

 • Kontanter

  I hver lejlighed er der et skab, der kan låses. Her anbefales det, at opbevare penge, værdipapirer, dåbsattest m.v. Vi anbefaler, at man kun opbevarer kontanter til de daglige fornødenheder, som frisør, fodpleje m.v.
  Større beløb kan opbevares i bankboks i administrationen
  Ved behov for hjælp til økonomien, beder vi dine pårørende træde til. I de tilfælde, hvor der ingen nære pårørende er, kan din kontaktperson på plejecentret være behjælpelig.

 • Radio og TV

  DR og de mange andre public service tilbud bliver finansieret via skattebetaling.

  Mediechecken

 • Forsikring

  Boligerne er dækket af en kollektiv brandforsikring. Indboforsikring, løsøreforsikring og evt. ansvarsforsikring skal du selv tegne.

 • Pension

  Når du flytter ind i en plejebolig bevarer du din pension og betaler for de serviceydelser du modtager.