Er­næ­ring

Fokus på særlige behov og krav til den daglige kost

Karen Bjerregaard er ansvarlig for madlavningen i køkkenet og i Café Blicher på Plejecenter Stensvang.

Karen er uddannet køkkenleder og har lang erfaring med at lave mad i et storkøkken. Endvidere har Karen erfaring med at sammensætte diæter efter borgerens behov. Det kan f.eks. være vegetarmad, diabeteskost, gluten- og pyrinfri kost, eller kost til småt spisende borgere.

Ved behov for specialkost drøfter vi meget gerne det individuelle behov, så vi på bedste måde tilgodeser den enkeltes diætbehov.

Klinisk diætist Julie Borg Jensen er tilknyttet Leve-bo-enhederne og har særligt fokus på beboere med vægttab, og hvor sygdom stiller særlige krav til kosten.

Kontaktoplysninger

Køkkenleder Karen Bjerregaard
E-mail: kaebj@vejle.dk
Tlf.: 3038 6319

Diætist Julie Borg Jensen
E-mail: jboje@vejle.dk
Tlf.: 2467 2930