Frivil­lige på Stens­vang

Stensvangs Venner

Hvem er vi ?
"Huset Venner" på Stensvang er en gruppe frivillige hjælpere, som blev tilknyttet Plejecentret straks efter indvielsen i 1981.

Allerede dengang var man klar over, at der ville blive behov for ekstra hjælp for ind imellem at kunne give beboerne afvekslende og opmuntrende oplevelser i hverdagen.

Der blev derfor annonceret efter "venner" i avisen, og dermed var begyndelsen til "Stensvangs Venner" skabt.
Når enkelte hjælpere i tidens løb er faldet fra pga. alder eller sygdom, er der heldigvis kommet nye til. Lige nu er vi en flok på ca. 20 frivillige, der sammen med plejecentrets ledelse og beboere tilrettelægger aktiviteter for et halvt år af gangen.

Fra politisk hold lægges der stor vægt på at tiltrække frivillige til forskellige former for socialt arbejde, ligesom der hvert år bliver bevilget et beløb til støtte for arbejdet.


Hvad hjælper vi med ?
”Husets Venner” deltager i gudstjenester hver anden tirsdag (lige uger) og arrangerer underholdning af forskellig art hver anden tirsdag (ulige uger). Her er alle velkommen. Det gælder også pårørende og beboere i området. Kaffe og kage kan købes for
25 kr.

I sommerhalvåret arrangerer en flok frivillige - kaldet ”Skubberne” - en tur i det fri med kørestolsbrugere fra hus 87 og hus 89. Derudover er der sang skiftevis i hus 87 og hus 89 hver fredag kl. 15 til 16.

Vi giver endvidere en hjælpende hånd ved plejecentrets arrangementer i forbindelse med højtiderne, ved fester, bankospil, reklamebanko, modeopvisning m.v.

For hjemmets beboere arrangerer ”Husets Venner” to gange om året busudflugter i omegnen.


Kontaktperson for ”Husets Venner”
Inger Laugesen, tlf. 7588 2830