Midler­tidligt op­hold til de­men­te

Tilbud om midlertidigt ophold til udadreagerende demente

Opholdspladserne er et tilbud om midlertidigt ophold til demente borgere, der har en udadreagerende adfærd og som har behov for et særligt socialpædagogisk tilbud.

Der er 11 specialiserede pladser på Plejecenter Stensvang. Opholds pladserne er indrettet i et neutralt miljø uden pyntegenstande. Beboeren kan medbringe personlige ting fra eget hjem som giver ro og tryghed. Efterhånden som beboeren falder til ro, er man meget velkommen til - i samråd med personalet - at indrette boligen, så det svarer til beboerens behov for stimuli.

Pårørende er meget velkomne til at komme på besøg og til at tage kontakt til personalet. Det kan være en god ide at melde sin ankomst på forhånd, så vi kan være med til at sikre, at beboeren ikke får for mange aktiviteter på en gang.
For at komme i betragtning til en bolig kan man i samråd med borgerens demenskonsulent henvende sig til Myndighedsafdelingen på tlf. 76 81 80 00 eller på mail myndighedsafdelingen@vejle.dk

Varigheden af opholdet er tidsbegrænset. Ved indflytning aftales behandlingsmål samt forventet varighed for opholdet.

Tilbuddet kan gives til borgere i eget hjem såvel som til beboere på plejecentre. Under opholdet betaler beboeren for kost, rengøring, vask og leje af linned. Der er ingen udgift til husleje, da beboeren i forvejen betaler husleje på sin faste bopæl.
Ved indflytning skal beboeren medbringe, dyne, pude, toiletartikler, tøj, undertøj, sko, aktuel medicin, medicinliste samt personlige hjælpemidler fx støttestrømper, bleer, batterier til høreapparat, rollator og lign.


På de midlertidige opholdspladser møder du personale fra forskellige faggrupper. Der er pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt en fysioterapeut og en ergoterapeut, der alle har gennemgået en særligt tilrettelagt demensuddannelse.


Foruden et tæt samarbejde til beboerens egen læge har Vejle Kommunes otte demenskonsulenter deres gang på stedet. Vi har fast tilknyttet demenspsykolog og musikterapeut. Der afholdes jævnligt tværfaglige konferencer for at finde frem til, hvordan man bedst møder hver enkelt beboers individuelle behov. Livshistorien er et vigtigt udgangspunkt for at forstå beboeren og hans eller hendes handlemønstre.


De midlertidige opholds pladser på Stensvang for svært demente er en specialenhed, hvor vi lægger vægt på at se, høre og møde dig. Gennem dialog og et respektfuldt samarbejde finder vi vejen frem.