Træ­ning

Fysioterapeuten tilbyder træning efter behov

Inden for de første tre uger efter indflytning på Stensvang, bliver du kontaktet af fysioterapeuten, som tilbyder dig træning, hvis det sammen med dig og eventuelt plejepersonale vurderes, at du har behov for træning. Sammen tilrettelægger I, hvad målet for træningen skal være.

Træningen kan foregå i egen lejlighed, i motionsrummet eller udendørs.

Får du behov for træning, f.eks. efter sygehusophold eller et sygdomsforløb, kan du kontakte plejepersonalet eller fysioterapeuten på Stensvang. Vi skal gøre opmærksom på, at der kan være lidt ventetid på at modtage træning, hvis der ikke vurderes at være et akut behov.

 • Hvad kan træning være?

 • Mobilitetstræning

  Mbilitetstræning kan f.eks. være udendørs gang eller øvelser.

 • ADL-træning

  ADL-træning er træning i at genlære færdigheder omkring personlig pleje. 

 • Kognitiv træning

  Kognitiv træning er træning af mentale og tankemæssige processer. 

 • Social træning

  Social træning kan være træning i at komme ud og deltage i sociale sammenhænge efter en
  sygdomperiode.

 • Forflytninger

  Det kan være øvelse i at komme fra sin seng og op i en stol eller lignende. 

 • Specifik træning

  Specifik træning er rettet mod en meget specifik funktion der skal trænes.