Dag­center

Dagcentret er et åbent tilbud for de, der er på efterløn, pension, plejecentrets beboere og deres pårørende samt personale

Aktivitetscentret i Café Blicher, Bredsten er et tilbud, som henvender sig til plejecentrets beboere, pensionister fra ældreboligerne og Bredsten og opland. I caféen kan der købes kaffe og te.

Tilbuddet er et åbent tilbud, der ikke kræver visitering  Det er gratis at komme i centeret, og du kan gå direkte ind fra gaden i dagtimerne og frit deltage i aktiviteterne og fællesskabet.

Du er velkommen til at starte nye aktiviteter eller komme med gode idéer til nye aktiviteter, som vi måske kan hjælpe med at realisere.

Endvidere har vi følgende faste aktiviteter i Café Blicher:

Mandag formiddag:
Her samles en flok til gymnastik, og efter strabadserne drikker vi formiddagskaffe.

Onsdag formiddag:
Aktivitetsmedarbejder Ann-Doris Buch *) er tovholder for de aktiviteter, som brugerne byder ind med.

Torsdag formiddag:
Aktiviteterne skifter over tid. I øjeblikket læser Else højt af forskellige spændende fortællinger og Ulla spiller melodier fra da farmor var dreng.

Fredag formiddag:
Et spil kort bliver der oftest også plads til.

*) Ann-Doris kan kontaktes onsdag til fredag fra 10.00-11.30 på telefon nr. 22 61 77 68.